Loading: 2016 Chevrolet Malibu Hybrid Starts At $28,645